top of page

Nieuws

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Menselijke zorg

June 07, 2018

Als we iets hebben ondervonden op onderzoek in landen die nagenoeg geen geld uitgeven aan professionele zorg voor ouderen, is het dat zorg heel verschillende vormen aan kan nemen. In Bolivia wordt voor elkaar gezorgd door ouderen hun plek in de gemeenschap te laten behouden, in Cambodja doordat de hele familie voor elkaar zorgt, in Nederland door professionele zorg in te zetten.

 

Als we iets willen ondersteunen in Nederland is het de ontwikkeling van strak georganiseerde organisaties, gericht op marktwerking, naar het versterken van de relatie tussen professionele zorggever en ontvanger van die zorg die in zijn / haar eigen omgeving blijft wonen.

 

Daarom hebben we in samenspraak met wijkverpleegkundigen een leergang ontwikkeld die heet professioneel leidinggeven. Daarin passen we onze bevindingen over menselijke zorg toe, gaan uit van de relatie die 2 mensen aangaan bij het geven en ontvangen van zorg, en helpen met onze kennis over veranderkunde en groepen met manieren van samenwerken tussen heel verschillende mensen.

 

Meer weten? Kijk op onze website of mail ons.

Nieuwe collegereeks over vergrijzing: april en mei 2018

March 12, 2018

Een nieuwe collegereeks start nogmaals in april en mei 2018: een vervolg van een 6-delige college "Ouderen bestaan niet" In deze colleges over vergrijzing komen voor het eerst 10 jaar internationaal onderzoek samen. Verschillende perspectieven en methoden hoe het is om ouder te worden in onze maatschappij, worden behandeld. Met de deelnemers worden arrangementen onderzocht hoe het anders kan. De colleges worden verzorgd door antropoloog en kunstenaar dr. Martijn van Oorschot en medisch sociologe drs. Sabya van Elswijk.

Inspiratiesessies Vergrijzing in nieuwe Perspectieven

February 11, 2018

Inspiratiesessies Vergrijzen
Ouderen bestaan niet: nieuwe perspectieven op vergrijzing

In gesprek met mensen op het congres, festival en nu tijdens de collegereeks, halen we de vragen op waar we in het veld mee zitten als het gaat over de enorme groei van mensen boven de 65 jaar. Vragen over hoe om te gaan met zingeving, wonen, werk, zorg en samenleven van generaties. 

Wij zijn vanuit ons onderzoek en antropologische blik in staat om anders naar deze vraagstukken te kijken. We geven dan ook inspiratiesessies voor o.a. gemeenten, ouderenraden,  welzijns- en zorgorganisaties etc. 

Bent u hierin geinteresseerd? Mail naar martijn@thefaketory.org 

Het boek over veroudering en onze colleges

January 07, 2018

Het boek dat we schrijven vordert. Er is veel uit te zoeken omdat veel zaken die we bedacht hebben om ons leven "zinvol" door te komen op een gegeven moment uitgewerkt zijn. We kunnen leven om te wonen, voor de pensioen opbouw, voor de kinderen, voor zekerheid en veiligheid of ons oefenen in een deugdzaam burger te zijn, maar deze drijfveren vervluchtigen in de ouderdom.
 
Wonen, Werken, Kinderen krijgen, Leven, Zingeving, Leren, kun je makkelijk koppelen aan een leven in opbouw. Maar wat nu als deze factoren wegvallen om de doodeenvoudige reden dat ze goed zijn ingevuld. Wat doe je dan met die 20 jaar extra die we er statistisch en vitaal bij gekregen hebben?
 
Over veel van dit soort zaken is dan ook weinig nagedacht en als het gaat om bijvoorbeeld wonen voor ouderen, gaat het voornamelijk over functionaliteit. Maar wat is wonen precies voor ons? Hoe verhoudt die zich tot onze condition humain? Hoe zou iemand van 70 willen wonen die nog vitaal is en nog allerlei activiteiten ontplooit? Zijn de bejaarden resorts een oplossing, met duizenden samen in flats, vlak bij het strand?
 
Een zelfde denken zal ontwikkeld moeten worden rond werken. Onze relatie met werken is heel complex, we geven onze tijd en energie weg aan een instituut dat ons geld terug geeft voor die tijd en dat doet veel mensen werken aan dingen die ze niet zomaar zouden doen. Aan de andere kant ontlenen veel mensen een gevoel van tevredenheid dat ze door te werken een bestaan kunnen opbouwen en kunnen zorgen voor anderen. En dan als je de schaapjes op het droge hebt, een pensioen, een zee van tijd en niet meer hoeft te werken voor dat geld, hoe ga je dan om met dat gevoel van gewaardeerd zijn in een omgeving omdat je bijdraagt, nu dat wegvalt en je gezien wordt als kostenpost?
 
Etc, etc, veroudering graaft dieper dan men denkt.
 
In onze colleges onderzoeken we deze nieuwe gebieden.

Antropologisch onderzoek effect Festival of Older People

January 07, 2018

Wij hebben de Antropologe Lotte Wildeboer gevraagd onderzoek te doen naar het effect van het Festival of Older People in Utrecht. Er is veel meer gebeurd dan alleen het festival. Zo hebben we alle initiatieven van de gemeente en allerlei organisaties in kaart die iets doen met ouderen.
 
Het festivaldeel is luid en duidelijk bekend gemaakt in Utrecht en er is samenwerking gezocht met alle denkbare zorg en welzijn instanties om ouderen er gratis of tegen betaling naar draagkracht naar toe te lokken, als ook dat we veel artiesten uit Zuilen en Utrecht hebben uitgenodigd om te komen waarvan er ook veel meededen.
 
Om enig inzicht te krijgen, zijn de ervaringen tijdens het organiseren meegenomen en is er door de antropologe Lotte Wildeboer een aantal interviews afgenomen. We hebben een en ander geoperationaliseerd door een aantal stellingen te poneren die we al dan niet onbewust hadden toen we voor de locatie kozen. Lotte zelf had niet geholpen bij het organiseren dus kon ze er fris tegenaan kijken.
 
Een van de dingen die ons opviel is dat alle initiatieven die we tegenkwamen gericht zijn op de zwakkeren en de hulpbehoevenden. Alle acties zijn gericht op faciliteren en niet op activeren, of op zijn minst ruimte bieden om als burger met initiatieven te komen.
 
We adviseren dan ook om de focus niet alleen te vestigen op oud en hulpbehoevend maar ook op oud en vitaal.  Hoe de maatschappij er binnenkort uitziet met 50% 60 plussers, is ook een vraagstuk naar een wakkere stad die inclusief is en waarin iedereen kan participeren

"Ouderen bestaan niet" een boek over 10 jaar onderzoek in de maak

December 05, 2017

Martijn Crowe en Sabya van Elswijk, initiatiefnemers van het Festival of Older People, hebben de laatste tien jaar onderzoek gedaan naar ouderen en zorg in Bangladesh, Cambodja, Uruguay, Brazilië en Nederland. Hun ervaringen worden momenteel verwerkt in het boek ‘Ouderen bestaan niet’.
Daarin wordt ook het onderzoek uit 2016 naar marktwerking in de zorg in Nederland meegenomen en de verkregen inzichten rondom het congres 'Ouderen bestaan niet' en het Festival of Older People.
Het boek 'Ouderen bestaan niet' komt naar verwachting begin 2018 uit.

 

Wilt u op de hoogte blijven en/of voorintekenen: laat het ons weten!

Een collegereeks over vergrijzing: februari 2018

November 29, 2017

Het congres krijgt in februari en maart 2018 een vervolg met een 6-delige college "Ouderen bestaan niet" In deze colleges over vergrijzing komen voor het eerst 10 jaar internationaal onderzoek samen. Verschillende perspectieven en methoden hoe het is om ouder te worden in onze maatschappij, worden behandeld. Met de deelnemers worden arrangementen onderzocht hoe het anders kan. De colleges worden verzorgd door antropoloog en kunstenaar dr. Martijn van Oorschot en medisch sociologe drs. Sabya van Elswijk.

Festivalboek: een impressie

November 29, 2017

De teksten uitgesproken op het congres "Ouderen bestaan niet" worden gebundeld, voorzien van een inleiding en geïllustreerd met de foto's die zijn gemaakt tijdens het festival en congres. Het boek 'Festival of Older People' is naar verwachting begin 2018 klaar en alle deelnemers van het congres ontvangen een digitaal exemplaar.
Ook de mensen die het congres niet hebben kunnen bijwonen en interesse hebben, kunnen tegen betaling van 20 euro een digitaal exemplaar van het boek ontvangen.

Bij interesse mail ons:

November 29, 2017

Op het Festival is de documentaire Being Old in Cambodia in première gegaan.
De Documentaire vertelt ons een verhaal over oud worden in Cambodja. Cambodja, waar inmiddels 6% van de bevolking ouder is dan 55 jaar, en de gemiddelde sterf-leeftijd is gestegen naar 75 jaar. Hoe is het om oud te zijn in een samenleving waarin er geen centraal georganiseerde zorg is en je als oudere alleen terug kunt vallen op je familie en religieuze instituten? Een vorm van samenleven en zorgen die ouderen zijn te vinden in OPA (Older People Associations) en household strategy (sterke sociale verbanden tussen de familieleden).

Please reload

Nieuwsbrieven Festival of Older People

'Kenniscentrum Veroudering Nieuwsbrief 24 juli 2018 (pdf)

'Kenniscentrum Veroudering Nieuwsbrief 21 mei 2018 (pdf)

'Start nieuwe collegereeks' Nieuwsbrief 12 maart 2018 (pdf)

'Inspiratiesessies Vergrijzen' Nieuwsbrief 12 februari 2018 (pdf)

'Festivalboek en colleges' Nieuwsbrief 25 januari 2018 (pdf)

'Vergrijzing in nieuwe perspectieven' Nieuwsbrief 3 januari 2018 (pdf)

'Vooruitblik 2018' Nieuwsbrief 5 december 2017 (pdf)

'Meer Festival of Older people in 2018' Nieuwsbrief 30 november 2017 (pdf)

'Vooruitblik Festival of Older people' Nieuwsbrief, 6 november 2017 (pdf)

Nieuwsbrief, 16 oktober 2017 (pdf)

Nieuwsbrief, 10 oktober 2017 (pdf)

Nieuwsbrief, 4 oktober 2017 (pdf)

Nieuwsbrief, 15 september 2017 (pdf)

Nieuwsbrief, 8 september 2017 (pdf)

Nieuwsbrief, augustus 2017 (pdf)

bottom of page