top of page

Yvonne Witter

Yvonne geeft haar werkwinkel op dinsdag 17 oktober om 14.00 uur:

 

Woondromen: niet achter de geraniums!

 

Over woonvariaties, de mogelijkheden, woonwensen en interessante woonvormen zoals gestippeld wonen en nog veel meer. Zoveel diversiteit in woonvormen als in mensen. 

Yvonne Witter (1972) is adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Binnen het Kenniscentrum richt zij zich op de thema's: burgerinitiatieven, woonvariaties, kleurrijk wonen, eenzaamheid, welzijn, dementie en buur(t)projecten, trends en innovaties in wonen, zorg en welzijn.

Yvonne studeerde sociologie aan de UVA en Sociale Gerontologie aan de VU. Sindsdien loopt de 'ouder wordende mens' en wonen, welzijn en zorg als rode draad door haar betaalde en onbetaalde activiteiten. Na haar studie is zij werkzaam geweest bij de landelijke ouderenorganisatie Unie KBO als beleidsmedewerker Wonen en Zorg. Verder schreef en schrijft zij graag blogs, artikelen voor (vak)bladen, diverse (kinder)boeken en is actief lid van het internationaal netwerk oudere migranten Eniec en bestuurslid bij stichting Art Age. Zij houdt regelmatig en met veel plezier lezingen over wonen, zorg en welzijn. En organiseert bijeenkomsten, excursies naar innovatieve projecten en verbindt mensen en organisaties met elkaar.

Persbericht boek Woondromen

Website Kenniscentrum wonen - zorg Aedes ActiZ

bottom of page