top of page

Wijnand en Hetty van Oorschot

Ik ben Herbert: toneelstuk

Een oud echtpaar zit in de tuin en haalt herinneringen op.

Ze zijn het lang niet altijd met elkaar eens. Wie heeft er gelijk?

Zijn haar herinneringen juist of die van hem? Een ding is in elk

geval zeker: hij heet Herbert, zij heet Agnes.

Of toch niet?

 

Auteur: Robert Anderson

Spel: Hetty en Wijnand van Oorschot

Foto: Marianne Bakker

In het jaar dat ik  (Wijnand) 80 werd, voerden Hetty ( 69) en ik de dialoog “Ik ben Herbert” op als mijn afscheid van een boeiend amateur-toneel leven. Maar nu 6 jaar later staan we toch weer op de planken. Wij waren lid  van de Stichting Toneelgezelschap Landsmeer S.T.L., roepnaam Spektakel, een initiatief van wijlen Ernst van Altena.

We speelden stukken van Boris Vian, Dario Fo, Herman Heijermans en vele anderen.

We bemoeiden ons met het bestuur, als voorzitter, secretaris, penningmeester en zoals gebruikelijk bij een amateurvereniging, waren wij ook betrokken bij decorbouw, licht in hangen,  productie en alles wat daar bij komt. Ik had het genoegen om in een beroeps/amateur gezelschap o.a. met Peter Blok te spelen.

 

Maar ons leven bestond/bestaat ook uit andere genoegens.  Zoals zingen in diverse koren, sjouwen met de rugzak door en over de bergen van o.a. Scandinavië, theaterbezoek etc.etc.

Wij hebben nog steeds een vol en druk leven zoals bridgen, studeren aan de VU/HOVO, bestuurslid van het Dorpshuis en hebben  een hond, die er voor zorgt dat we actief blijven.

bottom of page