top of page

Ingrid Bulsink & Ad Tourne

Ingrid Bulsink en Ad Tourne

 

Ingrid Bulsink leidt samen met Ad Tourne een werkwinkel op dinsdag 17 oktober en woensdag 18 oktober aanvang 14.00 uur.

 

Ingrid heeft een professionele achtergrond  vanuit de zorg en verpleging voor ouderen. Vanuit de zorgorganisatie waar Ingrid werkt, is zij gestart met "Samen in de Stad": het versterken van sociale netwerken rondom ouderen in de Utrechtse wijken. 

Vanuit deze aanpak heeft Ingrid steeds ervaren dat we als burgers met elkaar de maatschappij/buurt zijn, dat we met elkaar het leven in deze buurt bepalen. Complicerend hierbij is dat we met stigmatisering van leeftijden te maken hebben en dat dit beperkend werkt om echt gelijkwaardige intergenerationele relaties aan te kunnen gaan. Ouderen zijn niet in principe eenzaam of kwetsbaar. Ouderen zijn gelijkwaardige burgers die net iets ouder zijn dan veel andere wijkbewoners in de buurt!

Ad heeft een achtergrond als beleidsmedewerker in de welzijnssector. Sinds een reorganisatie, vier jaar terug, is hij  'baanloos'. Hij is op veel manieren maatschappelijk actief in zijn wijk Overvecht en in de stad Utrecht. Werkt daarbij samen met mensen van heel verschillende leeftijden. Ook in zijn persoonlijke contacten lijkt leeftijd er vrij weinig toe te doen. Belangrijker zijn activiteiten, leefstijl, interesses en waarden die - naar zijn ervaring - mensen verbinden en soms ook scheiden. Hij valt onder de doelgroep "55-plus" en eind dit jaar zelfs "65-plus". Maar herkent zich absoluut niet in de beelden die dit vaak oproept. Weet ook steeds minder wat hij zich moet voorstellen bij de term "ouderen". In iedere leeftijdsfase zijn wij kwetsbaar en is het belangrijk dat we onderling steun kunnen bieden en ontvangen.   

Ad en Ingrid gaan graag met u in gesprek over hoe wij allen een rol (kunnen) vervullen vanuit onze eigen professie en  burgerschap. 

 

Website samen in de stad

bottom of page