top of page

Anja Machielse

Anja spreekt op dinsdag 17 oktober van 11.00 uur tot 12.00 uur.  

 

Machielse is bijzonder Hoogleraar 'Empowerment van Kwetsbare Ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek

Zij studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen. 
In haar werk staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen. Belangrijke thema's zijn eenzaamheid en sociaal isolement, zelfredzaamheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. De nadruk ligt daarbij op 'empowerment': wat hebben mensen nodig om 'goed' ouder te worden en hoe kan sociale insluiting van kwetsbare ouderen in de samenleving worden gestimuleerd?  

Anja Machielse is wetenschappelijk adviseur van de landelijke Coalitie Erbij en van de gemeente Rotterdam in het kader van de eenzaamheidsbestrijding. Zij is lid van de Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies van Movisie en van de Programmaraad van het kenniscentrum Utrecht Sociaal (kUS). Samen met Anne Goossensen coördineert zij het Platform Humanisering van de Ouderenzorg van de Universiteit voor Humanistiek. Verder is zij lid van de redactie van Journal of Social Intervention:Theory and Practice en van de redactieraad van Hollosbulletin. Ook maakt zij deel uit van diverse advies- en stuurgroepen. 


Zij geeft regelmatig lezingen over haar onderzoek en verzorgt ook gastcolleges op andere universiteiten, onder meer in de Kaderopleiding Ouderengeneeskunde voor huisartsen (Universiteit Leiden/LUMC). 

Oratie Anja Machielse over eenzaamheid bij kwetsbare ouderen

bottom of page