top of page

Age Friendly Cultural City

De manifestatie van Age Friendly Cultural City Utrecht is op 17-10 van 16 tot 18 uur in de Christinazaal. 

Utrecht is een van de vijf gemeenten die de komende twee jaar meedoen aan Age Friendly Cultural City's (AFCC). Een van de activiteiten is het intergenerationele project ‘De kunst van delen’gericht op het enerzijds het vergroten van actieve deelname aan culturele activiteiten, het stimuleren van samenwerking tussen verschillende generaties, en anderzijds het bevorderen van eigenaarschap bij de ouderen, nadat men aan de activiteit heeft deelgenomen. Kunst en cultuur worden hier als middel ingezet om met elkaar in gesprek te komen, verhalen te delen, een mooi product neer te zetten, en plezier te hebben.

Introductie gesprek over dit thema door vertoning korte film en live oudere Hindoestaanse man (fluit)  en jongere (op percussie) die elkaar net hebben ontmoet.

bottom of page